Frigg i Somerville

Frigg spiller på Johnny D´s Restaurant and Music Club i Somerville

Tidspunkt:
08.05.2007

Sted:
Johnny D´s Restaurant and Music Club, Somerville, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no