Frigg i Black Mountain

Frigg spiller på LakeEdenArtsFestival i Black Mountain

Tidspunkt:
12.05.2007 - 13.05.2007

Sted:
LakeEdenArtsFestival, Black Mountain, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no