Frigg i Vancouver

Frigg spiller på Rogue Folk Club, St.James Community Square i Vancouver

Tidspunkt:
18.05.2007

Sted:
Rogue Folk Club, St.James Community Square, Vancouver, Canada

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no