Frigg i Portland

Frigg spiller på Mississippi Studios i Portland

Tidspunkt:
23.05.2007

Sted:
Mississippi Studios, Portland, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no