Frigg i Harrison Hot Springs, Canada

Frigg spiller på Harrison Memorial Hall i Harrison ot Springs

Tidspunkt:
25.05.2007

Sted:
Harrison Memorial Hall, Harrison Hot Springs, Canada

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no