Thomas Dybdahl i København

Thomas Dybdahl spiller på Molotowb i København

Tidspunkt:
04.05.2007

Sted:
Molotow, Copenhagen, Danmark

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no