Grand Island i Leipzig

Grand Island spiller på Conne Island i Leipzig

Tidspunkt:
10.05.2007

Sted:
Conne Island, Leipzig, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no