Ernst Simon Glaser og Gunilla Süssmann Shanghai

Ernst Simon Glaser og Gunilla Süssmann spiller pċ Jin Mao Concert Hall i Shanghai

Tidspunkt:
18.05.2007

Sted:
Jin Mao Concert Hall, Shanghai, China

Nyheter fra NBs notearkiv


For ċ bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebĝen
aslak@musicnorway.no