Jazkamer i Newcastle

Jazkamer spiller på Star & Shadow i Newcastle

Tidspunkt:
09.09.2007

Sted:
Star & Shadow, Newcastle, England, UK

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no