Lemur i Hamburg

Lemur spiller på Christianskirche am Klopstockplatz i Hamburg

Tidspunkt:
11.11.2007

Sted:
Christianskirche am Klopstockplatz, Hamburg, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no