Sjømannskirken i København 50 år

Kong Håkons Kirkes 50-årsjubileum feires med en konsert der følgende norske musikere medvirker: Herborg Kråkevik, Arve Tellefsen, Tine Thing Helseth, Ørjan Horn Johansen, Tom Ernst, Iver Kleive og Knut Reiersrud. For mer informasjon: http://www.norsk.dk/culture/music/Jubiluemskonsert.htm?wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished

Tidspunkt:
22.11.2008 kl 18:00

Sted:
Holmens Kirke, København, Danmark

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no