Lindstrøm i Roma

Lindstrøm spiller på Dissonanze Festival i Roma

Tidspunkt:
09.05.2009

Sted:
Dissonanze Festival, Rome, Italia

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no