Susanna i Brüssel

Susanna spiller med Bonnie "Prince" Billy på AB i Brüssel

Tidspunkt:
22.04.2009

Sted:
AB, Brussels, Belgia

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no