Susanna i Amsterdam

Susanna spiller med Bonnie "Prince" Billy på Paradiso i Amsterdam

Tidspunkt:
23.04.2009

Sted:
Paradiso, Amsterdam, Nederland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no