Susanna i Torino

Susanna spiller med Bonnie "Prince" Billy på Teatro Espacee i Torino

Tidspunkt:
28.04.2009

Sted:
Teatro Espace, Torino, Italia

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no