Odd Arne Jacobsen spiller på Færøyene

Tidspunkt:
23.06.2009

Sted:
Summartónar Festival, Torshavn, Færøyene

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no