Piksel 09

Festival for free/libre and open source audiovisual sw, hw and art

Tidspunkt:
19.11.2009 - 22.11.2009

Sted:
Bergen, Hordaland

Arrangør:
Piksel

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no