Joachim Knoff spiller på Koster

Pianisten Joachim Knoff gir en Schumann-recital på Koster Kammarmusikfestival

Tidspunkt:
31.07.2009 kl 19:00

Sted:
Kosters Trädgårdar, Koster, Sverige

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no