Rolf Wallin fremføres i Toronto

Rolf Wallins verk "Strange news", som omhandler barnesoldater i Kongo fremføres i regi av Soundstreams Canada. For mer info: http://www.emb-norway.ca/culture/music/contemp/child+soldiers.htm?wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished

Tidspunkt:
29.10.2009

Sted:
Jane Mallett Theatre, Toronto, Canada

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no