Håkon Storm og Yoshiaki Miyanoue i Tokyo

Tidspunkt:
08.10.2009

Sted:
Rooster North Side jazz club, Okykubo, Tokyo, Japan

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no