Stig og Anders Nilsson spiller i Olinda, Brasil

Fiolinistene Stig og Anders Nilsson spiller Bachs Dobbeltkonsert

Tidspunkt:
13.12.2009

Sted:
Olinda, Brasil

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no