Casiokids i Paris

Casiokids spiller på Point Ephemere i Paris

Tidspunkt:
27.01.2010

Sted:
Point Ephemere, Paris, Luxembourg

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no