Maranata spiller i Tokyo

Støyimproduoen Maranata på turné i Japan

Tidspunkt:
18.04.2010

Sted:
Super-Deluxe, Tokyo, Japan

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no