Oslo Camerata i Rio, Brasil

Oslo Camerata spiller på Generalkonsulatets nasjonaldagsfeiring i Rio

Tidspunkt:
17.05.2010

Sted:
Rio, Brasil

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no