Rolf Wallin i Sundsvall

Rolf Wallins verk "Under City Skin" fremføres av Lars Anders Tomter (bratsj) og Sundsvall Kammarorkester.

Tidspunkt:
10.09.2010

Sted:
Sundsvall, Sverige

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no