Ballrogg i Tokyo

Ballrogg spiller på Super Deluxe i Tokyo

Tidspunkt:
08.11.2011

Sted:
Super Deluxe, Tokyo, Japan

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no