Ballrogg i Osaka

Ballrogg spiller på Nu Things Jajouka i Osaka

Tidspunkt:
11.11.2011

Sted:
Nu Things Jajouka, Osaka, Japan

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no