Marit Larsen i London

Marit Larsen spiller på Ja Ja Ja i London

Tidspunkt:
24.11.2011

Sted:
Ja Ja Ja, London, England, UK

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no