Bernhoft i Berlin

Bernhoft spiller på Franz Club i Berlin

Tidspunkt:
19.11.2011

Sted:
Franz Club , Berlin, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no