In the country i Berlin

In the country spiller på A-Trane i Berlin

Tidspunkt:
21.11.2011

Sted:
A-Trane, Berlin, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no