Eberhard Böttcher fremføres i Potsdam

Eberhards Böttchers Koralpartita for to horn og orgel fremføres

Tidspunkt:
28.05.2012

Sted:
Potsdam, Tyskland

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no