Lindstrøm i Detroit

Lindstrøm spiller på Hart Plaza [Movement Electronic Music Festival] i Detroit

Tidspunkt:
27.05.2012

Sted:
Hart Plaza [Movement Electronic Music Festival], Detroit, USA

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no