Torodd Wigum i København

Torodd Vigum dirigerer nyttårskonsert med Sjælland Symfoniorkester

Tidspunkt:
03.02.2013 kl 19:30

Sted:
Konservatoriets Koncertsal, Frederiksberg C, København, Danmark

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no