TrondheimSolistene i Kirkwall, Orknøyene

TrondheimSolistene spiller på St. Magnusfestivalen

Tidspunkt:
25.06.2012 kl 20:00

Sted:
Pickaquoy, Krikwall, Orkeney Isles, UK

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no