Transjoik i Toronto

Opptrer på Planet IndigenUs Festival på Harbourfront Centre i Toronto, Canada.

For mer informasjon se: http://harbourfrontcentre.com/planetindigenus/ Tidspunkt:
18.08.2012

Sted:
Planet IndigenUs Festival, Toronto, Canada

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no