Arne Nordheim spilles i Huddersfield

Arne Nordheim Clamavi fremføres av cellisten Deirdre Cooper

Tidspunkt:
19.11.2012 kl 18:00

Sted:
Lawrence Batley Theatre, Huddersfield, England, UK

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no