Amund Sjølie Sveen i København

Amund Sjølie Sveen fremfører sin soloforestilling Sound of Freedom

Tidspunkt:
25.05.2013

Sted:
Caféteatret, København, Danmark

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no