BrassWind 2013

Korskirken, Bergen (27. sept.)
Røkeriet USF, Bergen (28. sept)
Manger Kyrkje, Manger (29. sept)

Aktører: Bit20, Manger Musikklag, Sjøforsvarets Musikkorps, Magnus Brandseth, Erlend Aagaard-Nilsen, B3 (Bergen treblåsensemble), Krohnengen brassband, Dragefjellets Musikkorps, Knut Vaage, Lydia Hoen Tjore, Oster Brass

Tidspunkt:
27.09.2013 - 29.09.2013

Sted:
Bergen, Hordaland

Arrangør:
BrassWind

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no