Adderley, Mark

Adderley, født i England i 1960, spilte i The National Youth Orchestra of Great Britain fra 1976 til 1978. Han studerte fagott ved The Guildhall School of Music i London fra 1978 til 1981, da han emigrerte til Norge hvor han har bodd siden. I en periode var han aktiv som fagottist og spilte i Den Norske Opera, Oslo Filharmoniske Orkester og Stavanger Symfoniorkester, før han i 1985 påbegynte sine studier i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole under ledelse av Olav Anton Thommessen og Lasse Thoresen. Han tok sitt diplom i 1992 og har siden være komponist på full tid med tilhold i Oslo.

Han mottok Norsk Komponistforenings pris Årets Verk 1994 for ensembleverket Reverberations, og har vært mnominert til Edvardprisen tre ganger: Homage to C.P.E. Bach i 1993, The Cloud of Unknowing i 1998 og Bad Language i 2003. Av hans mange komposisjoner kan nevnes obokonserten, Still Talking to Myself, som ble bestilt av Stavanger Symfoniorkester. Harpekonserten, All Plans Last Only Until the First Shot, ble urfremført av Sunniva Rødland Wettre og Ensemble Ernst under Ultima 2010. Trombonekonserten, Contortions III A, bestilt av Marius Hesby and Den Kongelige Norske Marines Musikkorps ble urfremført og tatt på turné i 2011.

Hans videre planer er å skrive en fiolinkonsert, Bite the Dog II, for Lars Erik ter Jung og Telemark Kammerorkester. Affinis Ensemble vil i løpet av 2011 urfremføre det 30 minutters lange verket Just When You Thought It Was Safe To Go Out. Han har også fått antatt et operasusjett basert på Gilgamesh-myten for videreutvikling av Micheal McCarthy og Ad Opera.

Han er for tiden leder av Stipendkomiteen til Norsk Komponistforening, der han også er medlem av Musikkfaglig utvalg. Han var i mange år medlem av Evalueringsutvalget til TONO, og er i dag Norsk Komponistforenings medlem i TONOs Musikkfaglige Råd.

Adderley har mottatt en rekke stipendier bl.a. Statens treårige arbeidsstipend i perioden 1994-97 og igjen 2008-10.

Adderleys musikk er tilgjengelig på His music is available on 14 ulike CDer, bl.a. portrett-CDen Bad Language. Han er også blitt hedret med to egne komposisjonsaftener. En fullstendig verkliste fra MIC Norsk Musikkinformasjon er tilgjengelig her.

MIC 2011
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no