Albertsen, Per Hjort

Per Hjort Albertsen

Per Hjort Albertsen (27.07.1919-12.08.2015) hadde både arkitektutdannelse (NTH 1943) og organisteksamen (1946). Han studerte orgel med Ludvig Nielsen, Arild Sandvold og Per Steenberg, samt studier i København, London og Wien. Som komponist mente han selv å ha mottatt impulser fra Palestrina, Haydn, "Les six" og Bartók. Til tross for et studieopphold hos Jelinek i Wien må hans musikk karakteriseres som tonal. Nasjonale trekk er ikke spesielt fremtredende hos Albertsen, selv om de forekommer. Vidd, humor og grundig kunnskap til sitt fag, finner sin plass i et sobert og finslipt uttrykk, som lodder det han vil formidle med stor klarhet.

Albertsen var organist i Vår Frue Kirke i Trondheim fra 1947-68. Så fulgte fire år som universitetslektor ved Musikkvitenskapelig Institutt, Universitetet i Trondheim, før han ble rektor ved Trondheim Musikkonservatorium i 1972.

1999
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no