Baden, Conrad

Conrad Baden

Conrad Baden ble født 31. august 1908 i Drammen, hvor hans far Olaf Jørgensen var organist i Strømsø kirke. Født Jørgensen, tok han senere det gamle familienavnet Baden.

Baden avla organisteksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i 1931, og dro til Tyskland for å studere komposisjon ved konservatoriet i Leipzig. Blant hans lærere var Günter Raphael og Kurt Thomas. Fra 1934 til 1936 studerte han kontrapunkt med Per Steenberg, hvor Palestrinas ånd regjerte, og fra 1940-42 instrumentasjon og komposisjon med Bjarne Brustad. I 1950 reiste han til Paris for å studere med Jean Rivier. Her fikk han øynene opp for Paul Hindemith og fransk neo-klassisisme. Under sitt opphold i Paris deltok han også i Honeggers komposisjonsklasser.

Badens tidligste verker er i nasjonalromantisk stil, mens hans kirkemusikk fra 30-tallet viser nær tilknytning til den Palestrina-inspirerte stilen på den tiden. Hans verker fra 1950 og fremover var sterkt påvirket av fransk neo-klassisisme, og i 60-årene begynte han også å bruke tolvtone-teknikk, med en stadig dristigere bruk av dissonanser. Våren 1965 reiste han til Wien for å møte Hanns Jelinek, elev av Schönberg og Berg. Til tross for at Baden beskrev Jelinek som "en fryktelig regnemaskin" bidro besøket utvilsomt til en stilistisk frigjøring. Året etter kommer dette tydelig frem i hans eneste rene tolvtone-verk "Hymnus per alto, flauto, oboe e viola" med tekst fra den latinske hymnen "Vexilla Regis".

Baden komponerte i alle former, bortsett fra opera og elektronisk musikk. Han var svært produktiv: Ved siden av sitt virke som utøvende organist i 47 år (Strømsgodset, Strømsø og Ris kirker) komponerte han en messe for soli, kor og orkester, 200 sanger for både soli og kor, suiter og sonater for piano og andre instrumenter, motetter og 11 kantater. Ved siden av kirkemusikken spiller orkesterverkene en dominerende rolle: i tillegg til 5 konserter og kortere orkesterverk skrev han 6 symfonier.

Fra 1947 kombinerte Baden arbeidet som organist, som han tok meget alvorlig, med en undervisningsstilling ved Musikkonservatoriet i Oslo, hvor han først underviste i kontrapunkt og harmonilære og senere også i komposisjon.

Baden var også en aktiv skribent. Han var musikkritiker for Drammens Tidende, Vårt Land og Morgenbladet. I tillegg var han redaksjonsmedlem i Nordisk Musikkultur, Norsk Kirkemusikk og Norsk Musikktidsskrift. Baden var med i Norsk Komponistforenings Sakkydige Råd (1963-69), var grunnlegger og formann i Drammen Organistforening (1947-52) og formann for musikkseksjonen av Norsk Teater og Musikkritikerlag (1973-76).

I et radiointervju i 1967 sa han: "Min innstilling til musikk er konservativ forsåvidt som jeg holder på at et verk skal ha et stoff bygget på temaer, likegyldig hvilken stil det måtte dreie seg om." I et annet intervju, ti år senere, supplerte han: "Bare med klanglig flitterstas vil det hele flyte ut i ingenting. Det er stadig det man savner: melodikk, linje, rytme. Selv kan jeg ikke komponere uten at disse grunnelementer er tilstede."

Conrad Baden døde 11. juni 1989.

1995
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no