Berstad, Ragnhild

Ragnhild Berstad

Ragnhild Berstad ble født i Oslo i 1956 og startet sin musikalske løpebane som gitarist og instrumentalpedagog. Hun har senere studert musikkteori ved Universitetet i Oslo og komposisjon med Lasse Thoresen og Olav Anton Thommessen ved Norges Musikkhøgskole, der hun våren 1997 avla sin diplomeksamen.

Berstads viktigste verk omfatter "Verto" for sang, slagverk, cello og lydbånd (1992), innspilt på CD'en "Definitely Pling-Plong"; "Respiro" for forsterket klarinett og lydbånd (1994), som ble fremført under ISCM Verdensmusikkdagene '97 i Korea; orkesterverket "Krets", uroppført under Stavanger Speculum (1996) av Stavanger Symfoniorkester; "Zeugma" for kammerensemble (1997); strykekvartetten "Toreuma" (1997) urfremført av Arditti kvartetten under Ultimafestivalen 1999, samt "emutatio" (1999) for mezzo sopran, kammerkor og kammerorkester, bestilt til EBU's markering av tusenårsskiftet. For dette verket mottok Berstad Edvardprisen 2001. Samme år mottok hun Statens garantiinntekt for kunstnere.

Komponisten uttaler: "Mitt arbeide som komponist er preget av ønsket om å skape et klangrom som insisterer på en nærværende, lyttende bevissthet. Musikk har iboende muligheter til å åpne opp for det utvidede øyeblikk. For meg har dette vært impuls til en rekke lavmælte verker, der nærheten til lydkilden er en rød tråd og utforskning av klangens innside former verkene."

2001
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no