Hovland, Egil

Egil Hovland

Egil Hovland (1924-2013) var en av Norges mest produktive og hyppigst fremførte komponister. Han skrev symfoniske verker, konserter for ulike soloinstrumenter, kammermusikk, korverk, opera, kirkeballetter og musikk til bibelspill.

Han tok eksamen i kirkemusikk ved Oslo Musikkonservatorium. Fra 1949 til pensjonsalder var han organist og kordirigent ved Glemmen Kirke i Fredrikstad. Han var en aktiv kurs- og konsertarrangør og aktivt medlem av ulike organisasjoner, komiteer og råd.

Han studerte komposisjon med Bjarne Brustad i Oslo, VagnHolmboe i Købehavn, Aaron Copland i Tanglewood (USA) og Luigi Dallapiccola i Firenze.

Som komponist benyttet han seg av flere stilarter - norsk romantikk, gregoriansk sang, neo- klassisisme, tolvtoneteknikk, aleatorikk og serialisme - før han endte opp med et svært enkelt romantisk tonespråk hvor han benyttet elementer fra flere andre stilarter.

Egil Hovland nedla et stort arbeid i forbindelse med oppdateringen av liturgien for Den Norske Kirke. Han bidro i stor grad bidratt til fornyelse av salmer, kor- og orgelverker som er i stadig bruk i norsk kirkebevegelse. Hans sanger benyttes også av andre religiøse grupperinger i og utenfor Norge.

Hovland ble tildelt flere æresbevisninger. I 1983 ble han Ridder av St. Olavs Orden for sin innsats som komponist og utøver.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no