Johnsen, Hallvard

Hallvard Johnsen

Hallvard Johnsen (1916-2003) studerte fløyte, dirigering og komposisjon ved Oslo Musikkonservatorium med lærere som Bjarne Brustad, Karl Andersen og Per Steenberg. Videre komposisjonsstudier med Vagn Holmboe i København i 1956 ble av stor betydning for Johnsens egen individuelle stil. I 1941 debuterte han som fløytist og komponist med egen konsert i Oslo. I årene 1947-73 var han ansatt som fløytist i Forsvarets Stabsmusikkorps. Han underviste også som lektor i musikk i den videregående skole til 1984.

Hallvard Johnsen var en meget produktiv komponist, og kan som eneste nordmann vise til 24 symfonier. Disse er komponert i en periode på over 50 år, og avspeiler hele hans utvikling som komponist. Hans tidligste verker, som er trygt forankret i romantisk tradisjon og den nasjonale bevegelse som var rådende i Norge på 1940-tallet, viser en klar påvirkning av norsk folkemusikk. Tidlig på 1950-tallet finner man også impresjonistiske trekk i verker som "Pastorale", op. 20 B for fløyte og piano (1950) og "Konsert for fløyte og strykere nr. 2", op. 25 A (1955). Siden studiene med Vagn Holmboe var Hallvard Johnsens verker i et fritonalt tonespråk hvor metamorfose-teknikk er et viktig kompositorisk prinsipp. Selv om hans temaer ofte var basert på tolvtonerekker, brukte han ikke tolvtoneteknikk konsekvent i den musikalske struktur. Variasjon og omforming av det tematiske stoffet utgjør formstrukturen i hans komposisjoner, som også ofte har naturopplevelser som utgangspunkt. Et eksempel på dette er Symfoni nr. 9: Hemsedalsymfonien (1968).

På den omfattende verklisten finner man seks konserter, tre operaer - hvor den religiøse operaen "Legende om Svein og Maria", op. 56 bør nevnes spesielt - kantaten "Krosspåske", op. 39 (1963), oratoriet "Logos", op. 76 for soli kor og orkester, et stort antall kammermusikkverk for blåsere og seks strykekvartetter.

2003
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no