Kolberg, Kåre

Kåre Kolberg

Kåre Kolberg (1936-2014) var utdannet organist fra Musikkonservatoriet i Oslo og hadde magistergrad i musikkvitenskap fra Universitetet. I tillegg til sitt virke som komponist arbeidet han i mange år som organist. Kolberg var også forskningsstipendiat innen nyere musikk, kritiker og skribent, og var spesielt opptatt av samtidsmusikkens rolle og funksjon i samfunnet. Han hadde en rekke viktige tillitsverv i norsk musikkliv. Fra 1970-73 var han formann i Foreningen Ny Musikk og i årene 1979-84 var han formann i Norsk Komponistforening. Hans formannstid i komponistforeningen falt sammen med Norsk Musikkinformasjons første år, og vi kan se tilbake på et godt samarbeid disse årene.

Kolberg var en av de komponistene som tidligst tok opp problemet omkring publikums forhold til den moderne musikken, og "nyvennlige" elementer i hans ellers ganske modernistiske tonespråk kan anses som uttrykk for et ønske om å kommunisere mer direkte med sitt publikum. Kontrastene hadde alltid en grunnleggende plass i Kolbergs musikk. Det kan være dynamiske kontraster, men det gjelder også klanglige, rytmiske og melodiske kontraster, hvor f.eks. lyriske melodiske avsnitt settes opp mot klanglige avsnitt uten melodisk karakter. Men det kanskje mest karakteristiske ved Kolbergs musikk er at han gjerne stiller materiale fra ulike musikkgenrer opp mot hverandre. Modernisme settes opp mot elementer fra jazz eller pop, elementer fra romantisk kunstmusikk settes opp mot stiluttrykk fra samtidsmusikken. Disse kontrastene gir musikken stor uttrykkskraft og ikke minst et utgangspunkt for atskillig musikalsk humor, et annet gjennomgående element i Kåre Kolbergs musikk. Svært mange av hans komposisjoner er krydret med en befriende underfundig humor, som f.eks. i "Keiserns nye slips"(1973) og i "For the Time Being"(1984), forøvrig valgt til "årets verk" av komponistforeningen samme år.

1993
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no