Tornquist, Peter

Peter Tornqvist

Komponisten Peter Tornquist (født 1963) har svensk bakgrunn, men er oppvokst i bl.a. Sveits og Brasil. Han flyttet til Norge i 1984 for å studere komposisjon med Lasse Thoresen ved Norges Musikkhøgkole. I 1989-1991 studerte Tornquist ved Royal College of Music i London, med den britiske komponisten George Benjamin som veileder.

De fleste verk fra studietiden ble urfremført under Ung Nordisk Musikkfestivalene på slutten av 1980-årene. Dette gjelder verk som Poemas (1986), La Céremonie du Kuarup (1987) og Annus Mirabilis (1988). I de senere årene har Tornquist arbeidet på bestillingsverk for bl.a. Rikskonsertene (Actus Mutuus, 1992), Norges Korforbund (Gjest på jorden, 1995), Copenhagen Guitar Festival (Spins/Quiver, 1996) og Stavanger symfoniorkester (Acalanto, 1994).

Som medlem av komponistgruppen "Absolute Pling Plong" medvirket Tornquist med orkesterverket Acalanto på CD'en Definitely Pling Plong. Acalanto var et av de norske bidragene under det internasjonale Rostrum i Paris våren 1996. Det har også vært fremført av Tokyo Symphony Orchestra og åpnet ISCM-festivalen i Bucarest i 1999. Tornquist har også bestillinger for Cikada Trio, Oslo Sinfonietta og Det Norske Solistkor.

Peter Tornquist har undervist ved Norges Musikkhøgskole i et bredt spekter av musikkteoretiske fag. Han har samarbeidet med komponisten Lasse Thoresen om utviklingen av den auditive analysemetoden Sonologi. I samarbeid med Universitetet i Oslo og NoTAM har Tornquist gjennomført en rekke kurs i bruk av nyere datateknologi ved musikalsk notasjon.

Tornquist har siden studietiden vært aktiv i musikklivets styre og stell, først som leder i den norske UNM-kommiteen og senere som daglig leder for Oslo Sinfonietta. Han er president i Foreningen Ny Musikk, viseformann i Norsk Komponistforening og i tillegg styremedlem i TONO. Han er innehaver av Statens Arbeidsstipend for perioden 1998-2000.

1999
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no