Vea, Ketil

"Komponist i grenseland" er Ketil Vea (1932-2015) blitt kalt. Betegnelsen er dekkende på flere måter. Rent geografisk hadde han mesteparten av sitt virke i Nord-Norge. Det er selvfølgelig drøyt å kalle denne landsdelen et "grenseland", men musikalsk og kulturelt sett har det noe for seg. Det nordligste Norge er like langt fra landets kulturelle hovedsteder som Syd-Europa, og det har ført til at landsdelen etter hvert har funnet sin egen kulturelle identitet. I økende grad har man også søkt samarbeidspartnere på de andre sidene mot Sverige, Finland og Sovjet. Dette har lenge vært naturlig for den samiske befolkning som alltid har ferdes over grensene. Men i de senere år har også fenomener som "Nordkalotten Symfoniorkester" vokst frem. En viktig pådriver i denne prossessen har vært Ketil Vea. Han hadde som organisator, pedagog, utøvende musiker og komponist nedlagt et stort arbeide med å odle det nord-norske musikkliv til hva det er idag, med profesjonelle ensembler, eget musikkonservatorium og en yrende amatørviksomhet.

Som nordnorsk komponist hadde han også større nærhet til den samiske kulturarv. Flere av hans titler vitner om dette, f.eks. "Stallogargo" og "Jiedna". I "Konsert for fløyte, resitasjon og orkester" hentet han inspirasjon fra et annet urfolk: Teksten er hentet fra "Indianerbrevet" (indianerhøvdingen Sealths brev til president Franklin Pierce i 1855).

"Grenselandet" har også en annen dimensjon. Ketil Vea tok i sine komposisjoner utgangspunkt i det miljø han befant seg i. I Nord-Norge besto det vesentlig av en stor gruppe amatørmusikere og en del profesjonelle solister og kammerensembler. Mange av hans verker er derfor skrevet for amatører, men også ofte med tanke på profesjonell medvirkning. Han har f.eks. en rekke konserter for profesjonelle solister og amatørorkester.

Ketil Vea var en nestor innen norsk musikkpedagogikk. Han har undervist på alle nivåer, men har kanskje spesielt satt spor etter seg innen norsk lærerutdanning og ved musikkonservatoriene. Han har bl.a. vært rektor ved Nord-Norsk Musikkonservatorium i Tromsø. Hans mange lærebøker er i flittig bruk i norsk musikkundervisning. Han mottok i 1983 Lindemanprisen for sitt pedagogiske virke. Samme år mottok han Nordland Fylkes Kulturpris og Petter Dass-Prisen for sin organisatoriske og kompositoriske virksomhet tilknyttet landsdelen. I 1992 var han festspillkomponist ved Festspillene i Nord-Norge.

I 2007 ble Vea tildelt Kongens fortjestemedalje i gull.

2011
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no