Ødegaard, Henrik

Henrik Ødegaard, født i Oslo 28. 07. 1955, er utdannet musikklærer, organist og komponist. Han studerte komposisjon med Lasse Thoresen i Oslo og Tristan Keuris i Utrecht, Holland. I årene 1995-1996 var han elev i "Den gregorianske klasse" ved musikkonservatoriet i Paris, med Louis-Marie Vigne som hovedlærer.


Ødegaard har yrkeserfaring som lærer (fra grunnskole, kulturskole og høgskole), kordirigent, organist og komponist. Hans kontakt med amatørmusikklivet, særlig som aktiv kordirigent, har ført til at han har komponert mange store og små vokalverk, både for barn og voksne.

Både i miniatyroperaen ”Du + jeg = to” og i musicalen ”Anne Susanne i sol og regn” spiller koret et sentral rolle, både musikalsk og dramatisk. “Spill din glede” for 7 barnekor har vært framført over hele Norge, og i kirkedramaet “Kveikjaren”, framført på Voss i 1999, deltok amatører og profesjonelle side om side.

Mange av Ødegaards verker er også skapt for kirkens rom. Han er representert i Norsk Salmebok (1985), og er opphavsmann til tallrike små komposisjoner beregnet på kirkens gudstjenester og konserter. I årene 1981 til 2006 var han ansatt som kantor og korleder i Sauherad kommune i Telemark. Siden 2006 har han vært heltids komponist. ”Proprium Missae Nativitatis”( 1989), ”Sursum Musica” (1991) og “Transeamus” (1998) henter materiale fra den gregorianske sang, og det elektrofoniske verket ”Klokkesang” (1990) er en meditasjon over en kirkeklokkes klang. I ”Missa Festiva” (1990)bruker Ødegaard en kombinasjon av enkle, toniske akkorder og mer kompliserte, spektrale klanger, i en sats der melodikk og harmonikk bygger på samme materiale. I 2004 ble oratoriet “Der dagen er nattens bror” framført 7 ganger i forskjellige kirker i Finnmark. Verket “O magnum mysterium” ble urframført av “Nordic voices” på Ultimafestivalen i Oslo i 2006, og på Oslo filharmoniske kor´s CD ”Gregorian key” er flere verk av Ødegaard med. ”In manus tuas, domine” ble framført på Oslo kirkemusikkfestival i mars 2007. Oratoriet ”Sancta Birgitta” ble urframført i Nidarosdomen under Olavsfestdagene i 2008.

I Telemark lever Ødegaard midt i et levende folkemusikkmiljø. Etter hvert har også denne musikktradisjonen spilt en viktig rolle i hans komposisjoner. Bruk av mikrotonalitet som melodisk element er en del av Ødegaards tilnærming til dette stoffet.

Han har arbeidet mye med hardingfele, bl.a. i "Nyslått", en konsert for to hardingfeler og kammerorkester, som også er innspilt på CD (2000). I "Sursum Musica" (1991) og Landstadkantaten "Stem nå alle gledens strenger" (2002) medvirker en "kvedar", som synger nykomponerte melodier med mikrotonalt materiale, som fra gammel salmesang. Ødegaard har ellers komponert større verk for messingensemble, en rekke solosanger og mange korsanger basert på materiale og estetikk fra gregoriansk sang.

Følgende ensembler, personer og institusjoner har bestilt verker av Henrik Ødegaard: Oslo kammerkor, Oslofilharmonien, Telemark messingensemble, Telemark kammerkor, Telemark kammerorkester, Ultimafestivalen, Ny Musikk-Oslo, Oslo domkirkes guttekor, Berit Opheim, Norges barne- og ungdomskorforbund, Norsk kirkesangforbund, Norsk organistforbund, Osa-festivalen og Norges studentersangforening.

Han har blitt framført ved alle de store musikkfestivalene i Norge: Festspillene i Bergen, Olavsfestdagene i Trondheim, Oslo Kammermusikkfestival, Oslo internasjonale kirkemusikkfestival Ilios-festivalen i Harstad, Nordland Musikkfestuke i Bodø, Fartein Valen-festivalen i Haugesund/Valevåg og Osafestivalen på Voss.

I 2004 vant han 1. og 3. pris i komposisjonskonkurransen ved ”International Choral art festival” i Jihlava, Tsjekkia med satser fra ”Tre gregorianske antifoner”. I 2009 fikk han ”Fartein Valen-stipendet” og var festivalkomponist på årets Valen-festival.

Ødegaards verker er framført i hele Skandinavia foruten i Polen, Tsjekkia, Ungarn, Italia, Frankrike, Irland, Russland, Sør-Afrika, Japan og USA.

Etter studieoppholdet i Frankrike 1995-96 har Ødegaard vært med på arbeidet med å tilrettelegge sanger fra den gregorianske tradisjonen til norsk, både i Norsk kantoribok III (1998), gjennom utarbeidelse av tidebønner for organisasjonen ”Musica Sacra” og i boka ”Nådens morgenlys”, middelaldersk Olavsliturgi i vår tid (Tapir forlag 2005)..

MIC 2011
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no