Foto: Lisbeth Risnes

Husby, Kaare Dyvik

Kaare Dyvik Husby , født 11. juni 1969 i Kristiansund. Utdannet ved Norges musikkhøgskole 1988-94. Hovedlærere: Alfred Janson, Ragnar Söderlind, Olav Anton Thommessen i komposisjon og instrumentering. Nils A. Bjerkestrand i satslære. Inger Elise Reitan og Gro Shetelig Kruse i hørelære.

Bodde 1994-97 i Stavanger. Underviste i teori ved lørdagsskolen ved Stavanger musikkskole, og hørelære ved Høgskolen i Stavanger, avdeling kunstfag (konservatoriet). Lærling ved Stavanger symfoniorkester 2000 gjennom Norsk kulturråds aspirantordning.

Bosatt i Oslo fra 1997. Medlem i Norsk komponistforening fra 1998. Flere tillitsverv i Ny musikk og komponistforeningen.

Framføringer ved Ultima, Music Factory, Ilios, Stavanger Speculum i Norge. Utenlandske festivaler som har hatt musikk av Husby på programmet inkluderer Ung nordisk musikk, Nordiske muskkdager, Rostrum og Shanghai vårfestival for musikk.

Husby presenterer ugjerne sin egen musikk, på tross av at han tidvis har presentert og karakterisert musikk av andre kolleger som programvert og før og under konserter med bl.a. Stavanger symfoniorkester, Ensemble Ernst og Forsvarets stabsmusikkorps. Stikkord for Husbys musikalske stil er, i følge ham selv: lekende modernisme, variert minimalisme, idiomatisk instrumentering. Han oppgir dessuten trombonerekka i amatørorkestre som en av sine sentrale læresteder for instrumentasjon. Etter Husbys egen oppfatning er hans 5 minst mislykkede verker: Sandwich metaphor for kammerorkester (senere ominstrumentert for symfoniorkester), Over grind for strykekvartett (til tross for en håpløs tittel), Bian zhong for strykeorkester med bjeller, canonic jingle for fiolin og cello, og Plaudern for fløyte og cello.

Husby har i tillegg til å komponere egne verk arbeidet mye med musikk av Geirr Tveitt, hvis verker fikk en ublid skjebne i en brann hvor store deler gikk tapt. Størst arbeid har han nedlagt i ballettmusikken til Baldurs draumar, som han har rekonstruert i en prosess som har bestått av lytting og organisering av partitur- og stemmefragmenter. Nevnes bør også fullførelsen av Tveitts fiolinkonsert, som Tveitt bare lagde solostemme og ufullført pianostemme av.

MIC 2011
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no