Om MIC (1979-2012)

Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon arbeidet med publisering, informasjon og promotering av norsk musikk i alle sjangere. Virksomheten var rettet mot det profesjonelle musikklivet nasjonalt og internasjonalt. MIC hadde et kulturelt siktemål og mottok driftsmidler fra Kulturdepartementet. MIC holdt til på Solli plass i Oslo.

Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon ble opprettet i 1979, på initiativ av Norsk komponistforening og Norsk kulturråd.

MIC var norsk seksjon av International Association of Music Information Centres -
IAMIC, som organiserte tilsvarende sentre i 38 land.

MIC mottok driftsmidler via Kulturdepartementet.

MIC var en organisasjon med 14 ansatte, og ble omdannet til stiftelse i 01.01.2003. Stifterne var Norsk Komponistforening (NKF), Foreningen for norske komponister og tekstforfattere (NOPA), Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Rikskonsertene (RK) og Foreningen norske plateselskaper (FONO). Se forøvrig
vedtekter.


Formål:

  • MIC har som formål å arbeide for økt bruk av norsk musikk i inn- og utland.
  • MIC skal aktivt informere om, og profilere kvalitetene i det profesjonelle norske musikkliv (komponister, utøvere og andre aktører) uavhengig av sjangertilhørighet og kunstnerisk /estetisk ståsted.
  • MIC skal være en sentral samarbeidspartner for aktørene i norsk musikkliv og norsk offentlighet.
  • MIC skal utvikle gode tjenester innen publisering av musikkverk og informasjonsformidling om norsk musikkliv som, med basis i senterets offentlige tilskudd, også skal generere egeninntekter for å styrke videreutviklingen av senteret.
  • Med ”norsk musikk” menes musikk av opphavsmenn eller utøvere som har norsk statsborgerskap, eller som bor og hovedsakelig virker i Norge.
  • Med ”profesjonell” menes komponister og utøvere som befinner seg på et profesjonelt faglig/kunstnerisk nivå, uavhengig av inntjening på virksomheten.
  • Stiftelsen har et ideelt/kulturelt formål. Eventuelle overskudd skal anvendes i tråd med stiftelsens formål.

Oppgaver:
  • Forvalter en manuskriptsamling med over 7000 norske musikkverk.
  • Produksjon av framføringsmateriell for norske musikkverk, samt distribusjon og formidling av dette til framføringsinstitusjoner og utøvere verden over.
  • Informasjon om og profilering av norske skapende- og utøvende tonekunstnere, og andre bransjeaktører i inn- og utland.
  • Ansvarlig utgiver av ballade.no, Norges største nettavis for musikk.
  • Ansvarlig utgiver av Listen To Norway, som er en viktig nettportal til norsk musikkliv for utlandet, med nyheter, oversikt over skapende og utøvende kunstnere, verkfortegnelser, diskografier, begivenhetskalender, bransjeregister, institusjoner osv.
  • Organisering av og medvirkning til norsk tilstedeværelse på sentrale musikkmesser i utlandet.
  • Rådgivning og kompetansesenter for musikklivets beslutningstakere, media, forskere m.m. i inn- og utland.
  • Vedlikehold og oppdatering av landets mest komplette kontakt- og bransjeregister for norsk musikkliv.
  • Forvaltningsorgan for Utenriksdepartementets reisestøtte til profesjonelle musikere i utlandet
  • Medvirker i Utenriksdepartementets råd og utvalg for musikksaker og kultursamarbeid med utlandet.
  • Norsk seksjon av IAMIC, som organiserer tilsvarende sentre i 38 land.

MIC kunne tilby: BRANSJEREGISTER - musikklivets gule sider, MICLEX - informasjon, artikler og biografier om norske artister og komponister, KALENDER - med bl.a. komplett festivaloversikt, KATALOG - over norsk samtidsmusikk på noter, ARTISTHJELP - faq for unge band og artister, samt LYTT OG KJØP - digital nedlasting. I tillegg utga MIC nettavisen BALLADE.NO og en egen engelsk nyhetstjeneste, LISTENTO.NO. Nyere tjenester var: KONTORKONSERTEN og 99 MINUTES.

Årsrapport 2011 (pdf)
Årsrapport 2010 (pdf)
Årsrapport 2009 (pdf)
Årsrapport 2008 (pdf)
Årsrapport 2007 (pdf)
Årsrapport 2006 (pdf)

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no